Leca Lettklinker

Varmeisolasjon, Drenering og Lett FyllmasseHva er Leca Lettklinker?

Leca Lettklinker (Løs Leca) er et rent naturprodukt produsert av ekspandert leire. Kulene produseres på Rælingen ved Lillestrøm i Akershus og er både frostsikre og ubrennbare. Det unike ved materialet er den gunstige kombinasjonen av isolerende, drenerende og kapillærbrytende egenskaper.
Leca Iso 10-20 er et spesialprodukt for isolasjon og frostsikring i grunnen. Dette er et produkt i gradering 8-20 mm som gir god økonomi ved både store og små prosjekter, og er spesielt godt egnet for blåsing direkte fra bil.


Klikk for større bilde.

Hvorfor Leca Lettklinker?

En alt-i-ett-løsning som gir deg rask fremdrift og god totaløkonomi på alle typer prosjekter.
Leca Lettklinker dekker flere funksjoner i samme produkt og samme arbeidsoperasjon: Varmeisolering, drenering, kapillærbryting og fyllmasse. Leca Lettklinker er dessuten et tilnærmet selvkomprimerende materiale som er lett å legge ut. Materialet fyller hulrom og ujevnheter, og stiller beskjedne krav til avretting av underlag før utlegging.

  • Varmeisolerende og drenerende.
  • Et keramisk materiale som tåler fukt, frost og kjemikalier.
  • Gir ikke grobunn for sopp og råte eller skadedyr som maur, mus, rotter etc.
  • Veier ca 20 % av vanlig jordmasse og gir sterkt redusert jordtrykk.
  • Gir god totaløkonomi som følge av enkle utleggingsprosedyrer.
  • Skånsomt mot natur og omgivelser som følge av mindre trafikk og mindre massehåndtering enn ved tradisjonelle fyllmasser.
  • Et rent naturprodukt som ikke inneholder skadelige stoffer eller gasser.
  • Ubrennbart.

Populære Bruksområder

Leca Lettklinker har mange bruksområder. Under er det listet opp noen av de mest populære bruksområdene. Klikk på overskriften for mer informasjon.

De nye TEK17 reglene gjør at kombinasjon mellom Løs Leca og eps/xps-plater aldri har vært mer aktuell. For å tilfredsstille de ny kravene trenger du inntil 40cm med isolasjonsplater om det er eneste isolasjon. Med Lettklinker kan du bytte ut f.eks. 45 cm av grunnmassen med disse kulene, og deretter 10 til 20cm isolasjonsplater. Omregningsfaktoren på EPS/XPS (isoplater) og Lettklinker er ca 2,8. Trenger du 10cm isolasjonsplater kan dette altså erstattes med 28cm Lettklinker Iso 10-20.

Gulv på grunn med betongplate
Dette er en tradisjonell, velprøvet og solid løsning for gulv med normale belastninger for bolig, næringsbygg og lett industri.
Les mer

Gulv på grunn med flytsparkel (Leca Gulv)
Dette er en moderne og rasjonell løsning for gulv i boliger og lette næringsbygg. Man slipper ettersparkling og systemet tilfører vesentlig mindre byggfukt enn tradisjonelt betonggulv. Utførlig dokumentasjon og anvisninger finnes i brosjyren Weber.floor Gulvløsninger og SINTEF Teknisk Godkjenning Nr 2342 - Leca Gulv.
Les mer

Gulvkonstruksjon med gipsplate
Lett gulvkonstruksjon med gipsplater lagt på Leca Lettklinker kan benyttes på gulv i tørre omgivelser og med moderate belastninger (ikke i våtrom). Kan også benyttes som enkel rehab-løsning i gulv direkte på grunnen ved tørre og godt drenerte grunnforhold.

Les mer

I tillegg til isolerende, drenerende effekter reduserer Leca Lettklinker jordtrykket med opptil 80% i forhold til fylling med konvensjonelle masser. Dette gir store besparelser ved at avstanden mellom avstivende vegger kan økes, og ved at dimensjonene på den aktuelle konstruksjonen/veggen kan reduseres.
Les mer

Tall fra 2012 viser at 86% av landets 350 000 krypkjellere ikke er i orden. 26% er svært hardt angrepet av muggsopp og råte og bør utbedres raskt.

Løs Leca er et svært godt produkt for å fylle igjen krypkjellere, da det har svært god drenerende og isolerende egenskaper. Dette gjør at du ofte trenger svært lite eller ingen ekstra isolasjon over kulene. Det er anbefalt at alt gammelt trevirke rives opp av gulvet og erstattes, samt å legge en fiberduk under kulelaget. Dette sikrer et godt og varig resultat.

Det finnes mange gamle olje-/gasstanker rundt om i landet. Nye miljøkrav krever at disse tankene fjernes. En løsning som vi har lyktes godt med er å fylle opp disse tankene med Lettklinker. Da slipper du å grave opp tanken, og kan bevare hagen akkurat som den er.

Setningsproblemer ved fundamentering på dårlig grunn kan unngås ved bruk av Leca Lettklinker. Målet med masseutskiftingen er å unngå tilleggslast på grunnen, slik at det ikke skal oppstå setninger som kan gi skader på den ferdige konstruksjonen.
Les mer

Kalde konstruksjoner isoleres for å unngå telehiv. Ved fullstendig utskifting av telefarlige masser, eller ved bygging på ikke telefarlig grunn, er det ikke nødvendig å isolere. Delvis utskifting av telefarlige masser reduserer behovet for isolasjon. Typiske kalde konstruksjoner er garasjer, boder, uthus, lagerbygninger, åpen fundamentering, søyler, støttemurer, trapper, veier og plasser.
Les mer


Levering og Transport

Fra bil med blåseaggregat kan Leca Iso 10-20 under normale forhold blåses 40 m horisontalt og 25 m vertikalt. Større blåselengder er imidertid mulig. Normal blåsekapasitet er ca 50 m3 pr. time, men avhenger av slangelengde og stigningsforhold. Dette er en leveringsform som er meget rasjonell og økonomisk. Priser fra 3 500,- inkl. mva.

Andre leveringsmåter er bulkbil med kapasitet inntil 95m3, storsekk på 1 m3 og Leca Multisekk på 50 liter. Klikk her for å komme til nettbutikken.

Utkjøringspunkter for Løs Leca er Rælingen (Akershus), Garnes (Bergen - bufferlager for mindre leveranser) og Westgaard i Stjørdal (Trondheim).